De Stichting Sociaal Maatschappelijke Belangen (SMB) ontplooit vanaf 1987 maatschappelijke- en culturele activiteiten binnen de gemeente

Goeree-Overflakkee. Naast het oorspronkelijke beheer van landerijen worden monumentale of beeldbepalende panden aangekocht, gerestaureerd en verhuurd.

De stichting is sinds 2001 gehuisvest in het prachtig monumentaal pand De Doele te Sommelsdijk. De voormalige Schutterij en Sociëteitsaccommodatie, wat door SMB werd aangekocht en gerestaureerd.

Dit gebouw wordt ook beschikbaar gesteld aan derden. Informatie over de mogelijkheden kan via info@smbsommelsdijk.nl of via 0187-617319.

De Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen is in het bezit van een ANBI-beschikking. De vereiste informatie in verband met de ANBI-status vindt u hier en hier.